Znak tau

Mnogi mladi nose znak tau kao privjesak oko vrata. Čiji je to znak i koje je njegovo značenje?

Znak tau, kao simbol života, susrećemo već u starom Egiptu i u kulturama s kojima je dolazio u doticaj starozavjetni Božji narod. U Starom zavjetu na nj nailazimo kod proroka Ezekiela gdje stoji zapisano: Prođi posred grada Jeruzalema i upiši znak ´tau´ na čelo svih koji zapomažu i uzdišu nad grozotama počinjenima u Gradu (Ez 9,4). Taj će znak biti znak raspoznavanja koji će označene spasiti od smrti zatorne. Sama pak riječ tau ime je zadnjega slova hebrejskoga alfabeta, a znači znak, biljeg, pečat. U tom ga je smislu onda i spomenuo prorok Ezekiel. Kako taj znak ne samo da ima oblik križa, nego neki teoretičari i danas, a posebice to vrijedi za srednji vijek, drže da je to izvorni oblik križa na kojem je raspet i Isus Krist, on je prihvaćen kao najsvetiji znak, kao znak spasenja, tj. kao Kristov križ. U tom je značenju onda tau prilično prisutan u kršćanskoj ikonografiji.
Međutim, za njegovu suvremenu proširenost i sve učestalije korištenje imamo zahvaliti sv. Franji Asiškom. Naime, sveti je Franjo tim znakom zapečatio neke svoje spise, primjerice poznato Pismo bratu Leonu, te tako uveo tau u tipično franjevačku ikonografiju. Stoga možemo primijetiti kako se u nekim franjevačkim grbovima znak križa pojavljuje ponekad u obliku tau, a ponekad na nama uobičajeni način. U tom je smislu tau postao specifičnim obilježjem, na neki način simbolom trećega franjevačkog reda, zbog čega ga nalazimo i u grbu pok. šibenskog biskupa Srećka Badurine, koji je pripadao redu franjevaca trećoredaca. Iz istoga razloga tau i danas kao svoj znak nose pripadnici svjetovnoga franjevačkog reda, pripadnici i simpatizeri FRAM-e, tj. franjevačke mladeži. A kako su redovnici svih triju franjevačkih redova u nas prisutni još od života samoga sv. Franje, odnosno kako su pripadnici tih redova u našem narodu prilično brojni i danas, a franjevačka duhovnost postaje za mnoge mlade ponovno sve više privlačnom, to se i sve učestalije uočavanje znaka tau oko nečijega vrata tumači uglavnom tom činjenicom. To, dakako, ne znači da taj znak ne nose i neki drugi koji nisu neposredno povezani uz franjevačke redove i uz franjevačku duhovnost. Tau je jednostavno križ Isusa Krista na kojem smo opečaćeni njegovom krvlju i, kao takvi, uskrsli smo u novi život.

dr. fra Špiro Marasović, OFMCon

Preuzeto iz knjige “Vjera u pitanjima”.

Više u ovoj kategoriji: Križni put »

 

 

 Blato, Vela Luka, Cavtat, Dubrovnik - Lapad, Dubrovnik "Mala braća", Imotski, Kuna, Lumbarda, Makarska, Metković, Omiš, Orebić, Podbablje, Proložac, Rožat, Mokošica, Runovići, Sinj, Split "Gospa od zdravlja", Split - Pojišan, Split "Sv. Frane", Split "Sv. Obitelj", Split - Trstenik, Trogir, Drid, Vinjani, Zmijavci

 

Franjevački svjetovni red OFS

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo
„Sv. Leopold Bogdan Mandić“

Trg Gaja Bulata 3

21 000 Split

Tel.: 021 / 541 718