Održana sjednica Područnog vijeća OFS-a u Zmijavcima

U subotu, 19. studenoga 2016., u dvorani župe „Svih Svetih“ u Zmijavcima (Imotski) održana je druga sjednica Vijeća OFS-a Splitsko-dubrovačkoga područja pod predsjedanjem s. Mile Šuto, područne ministre.
Na susretu su, uz s. Milu, područnu ministru, bili prisutni s. Suzana Fiorenini, doministra (MB Gospa Snježna, Cavtat), s. Ivana Lešina, tajnica (MB Svi Sveti Franjevačkoga reda, Runović), s. Jasna Šabić, blagajnica (MB Sv. Leopold Bogdan Mandić, Zmijavci), s. Angela Koštro, povjerenik za formaciju (MB Sv. Franjo Asiški, Imotski), br. Dragutin Koštro, povjerenik za nazočnost i djelovanje u svijetu (MB Sv. Franjo Asiški, Imotski), s. Mara Ljubić, područna vijećnica (MB Gospa od zdravlja, Split) i fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent (MB Blagovijest, Split – Trstenik).

Pozvani su na sjednicu i dvojica stručnjaka iz područja informatike, bez prava glasovanja, br. Tomo Matković, povjerenik za komunikaciju i informiranje (MB Sv. Franjo Asiški, Imotski) i gospodin Toni Mastelić iz Sinja.
Na početku sjednice izmolili smo redovitu molitvu za početak susreta koju nalaže Obrednik OFS-a, str. 43-44. Nakon molitve sve prisutne pozdravio je fra Frano Laco, župnik župe svih Svetih u Zmijavcima. Izrazio je radost što se ovako važna sjednica održava baš u njegovoj župi :„To je za našu župu obogaćenje, s druge strane i mali doprinos da učinkovito možete raditi za našu Franjevačku obitelj, posebno OFS koji može biti, tvrdim da i jest, u svakoj našoj župi i samostanu, zajednica i mjesto evangelizacije i revitalizacije naših kršćanskih zajednica.“
Potom je sve prisutne pozdravila s. Mila, područna minisra i zaželila dobar i uspješan rad.
Nakom molitve i pozdrava s. Angela Koštro, povjerenica za formaciju pročitala je zapisnik prošle sjednice područnoga vijeća OFS-a. S. Angela, povjerenica za formaciju na područnoj razini tako je kvalitetno „registrirala“ sve što se događalo na prošloj sjednici da smo svi ostali zadivljeni. Isti zapisnik je jednoglasno prihvaćen. Isto tako, prihvaćen je i Dnevni red aktualne sjednice.
Potom je s. Mila Šuto, područna ministra iznijela sveobuhvatno Izvješće o životu i radu Područnoga bratstva OFS-a od 25. rujna do 19. studenoga 2016. Posebno je istaknula važnost međunarodnih, nacionalnih, područnih i mjesnih smjernica OFS-a, početne i trajne formacije te animacije i vođenje bratstava na svim razinama. Nadalje je naglasila potrebu bratskih i pastoralnih pohoda pojedinim mjesnim bratstvima OFS-a kao i održavanje redovitih izbornih kapitula na mjesnim razinama koji su odgojnog i obrazovnog karaktera. Na kraju je istaknula dobra iskustva koje smo već doživjeli za vrijeme izbornih kapitula (Imotski, Proložac i Dubrovnik), bratskoga i pastoralnoga pohoda mjesnom bratstvu Rožat te navela one koje treba pohoditi (MB Marijina Pohođenja, Rožat; MB sv. Ilije, Metković; MB Gospa od Karmela, Omiš; MB Gospa od Pojišana, Split – Pojišan; MB Gospa od zdravlja, Split–Dobri, MB, sv. Roko, Vinjani Donji; MB Blagovijest, Split–Trstenik; MB Sv. Frane, Split–Obala; MB Sveta Obitelj, Split–Sukoišan; MB Bl. Marija Propetoga Isusa Petković, Blato–Korčula; MB Otac Pijo, Lumbarda–Korčula...).
S. Mila je sa zadovoljstvom izvijestila da je izišao iz tiska „Priručnik“ koji je izradilo Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a, Nacionalno vijeće za formaciju, a naslovljen je „Program formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije“. Naručeno je i već uplaćeno za svako mjesno bratstvo u Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu po dva primjerka. Priručnik broji 536 stranica.
S. Mila je izvijestila također da je dogovorila s fra Kristijanom Stipanovićem, gvardijanom Franjevačkoga samostana sv. Franje Asiškoga u Imotskome, datum i program hodočašća Područnoga bratstva u prigodi 300. obljetnice oslobođenja Imotske krajine od Turaka, u subotu, 22. travnja 2017.
S. Jasna Šabić, područna blagajnica predočila je stanje blagajne područnoga bratstva te prihode i rashode istoga.

Na sjednicu je pristigla i jedna ostavka koju je dostavila u pisanom obliku s. Marijana Jurišić, povjerenica za komunikacije i informiranje (MB Gospa od Karmela, Omiš). S. Marijana ne može, ističe u zamolbi, zbog objektivnih razloga i rada na doktorskoj tezi obnašati navedenu službu u područnom vijeću. Zamolba je razmotrena i uz razumijevanje svih članova jednoglasno i prihvaćena. Br. Dragutin Koštro (MB Sv. Franjo Asiški, Imotski) predložen je i jednoglasno izabran za povjerenika iste službe u Vijeću.
Potom je uslijedilo razmatranje o izradi vlastite mrežne stranice područnoga bratstva OFS-a. U razgovor su se uključili, pozvani za samo ovu točku dnevnoga reda, i dvojica stručnjaka u području informatike, br. Tomo Matković (MB Sv. Franjo Asiški, Imotski) i gospodin Toni Mastelić (Sinj). Gospodin Toni je demostrirao prisutnim članovima područnoga vijeća OFS-a na svom računalu dijelom pripremljenu mrežnu stranicu što je izrađivao zajedno sa s. Marijanom, povjerenicom u ostavci, za komunikacije i informiranje područnoga OFS-a.
Detaljno je dogovoreno da će se postupno stvarati konačna verzija web-stranice. Vijeće se suglasilo da to rade dvije osobe, br. Dragutin Koštro, povjerenik za komunikaciju i informiranje, i br. Tomo Matković, a gospodin Tomo Mastelić je u istom timu koji će u svim prilikama i dimenzijama surađivati i pomagati... Naglašeno je da će ovaj tim u stvaranju konačne verzije vlastite web-stranice raditi volenterski, ali u dogledno vrijeme nužno će biti potrebno, a to je zadatak Vijeća, otkriti i pronaći osobu (ili osobe) koje će trebati plaćati (i honorirati) za održavanje i ažuriranje mrežne stranice.
Zaključeno je da mrežna stranica Područnoga bratstva OFS-a treba imati informativnu i formativnu evangelizacijsku dimenziju te djelovati ad intra (prema unutra) i ad extra (prema vani).
S. Mila i fra Stipe, područni duhovni asistent, u ime svih članova područnoga vijeća zahvalili su najprije gospodinu Toniju Masteliću i s. Marijani Jurišić za uloženi trud i utrošeno vrijeme u svezi mrežne stranice, a potom br. Tomi i br. Dragutinu u ime svih članova Područnoga vijeća OFS-a, što su prihvatili ovaj zadatak.
Fra Stipe, područni duhovni asistent, na samom je kraju, prema programu Sjednice, predočio članovima Područnoga vijeća odluke i smjernice, 6. Izbornoga Nacionalnoga kapitula (Samobor–Tabor, 8. listopada 2016.), za razdoblje 2016.–2019.: 1) Neka na Nacionalnomu seminaru za formaciju u 2017. sudjeluju svi članovi područnih vijeća i obrade temu Vođenje i animacija bratstva – temeljne zadaće vijeća i ministara; 2) Neka Nacionalno vijeće OFS-a u dogovoru s područnim vijećima organizira tijekom ovoga razdoblja jednodnevni susret mjesnih ministara, zamjenika ministara, povjerenika za formaciju i duhovnih asistenata s temom: Vođenje i animacija bratstva – temeljne zadaće vijeća i ministra; 3) Neka područna vijeća nastave promicanje bratske animacije Franjevačke mladeži te zajedništva i suradnje s njom (usp. Prioriteti i smjernice Nacionalnoga kapitula 2010., t. 3. i Odluke i smjernice Nacionalnoga kapitula 2013., t. 4.). Iste je odluke i smjernice fra Stipe aktualizirao sa sadržajem predavanja generalnoga ministra br. Tibora Kausera („Vođenje i animiranje – osnovni elementi upravljanja Redom“).
Zahvalni Bogu, fra Frani Laci, župniku i jedni drugima za sudioništvo i udioništvo završili smo s uskrsnom nadom i ovu drugu sjednicu Područnoga vijeća OFS-a s molitvom iz Obrednika OFS-a.

 

 

 Blato, Vela Luka, Cavtat, Dubrovnik - Lapad, Dubrovnik "Mala braća", Imotski, Kuna, Lumbarda, Makarska, Metković, Omiš, Orebić, Podbablje, Proložac, Rožat, Mokošica, Runovići, Sinj, Split "Gospa od zdravlja", Split - Pojišan, Split "Sv. Frane", Split "Sv. Obitelj", Split - Trstenik, Trogir, Drid, Vinjani, Zmijavci

 

Franjevački svjetovni red OFS

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo
„Sv. Leopold Bogdan Mandić“

Trg Gaja Bulata 3

21 000 Split

Tel.: 021 / 541 718